oi alfa logo
wpia alfa

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz
Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UW

mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną:

Prawa sumienia pracowników służby zdrowia –
teoretyczne uwarunkowania, prawne wyzwania oraz szanse

Uniwersytet Warszawski, Aula Starego BUWu
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
5 września 2015 (sobota), godz. 10:00-18:00

Współczesny system opieki zdrowotnej stał się obszarem narastających kontrowersji wokół kwestii podstawowych dla życia społecznego. Pracownik służby zdrowia staje dziś często przed wyborem między oczekiwaniami zastosowania technicznie dostępnych procedur a osądem moralnym dyktującym mu powstrzymanie się od tych działań. Pójście za głosem racjonalnej oceny etycznych aspektów zabiegu żądanego przez pacjenta lub przełożonego staje się przyczyną różnych form odpowiedzialności prawnej pracownika służby zdrowia.

Dostrzegając wagę tych problemów, grono prawników z różnych krajów Europy i z USA, chce dokonać nad nimi intelektualnej refleksji, podczas międzynarodowej konferencji naukowej.

Zorganizowana przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, we współpracy z Katedrą Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, konferencja odbędzie się w Auli dawnej Biblioteki UW w dniu 5 września 2015 r. począwszy od godz. 9:30. Wszystkie anglojęzyczne wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Nie może Państwa na tej konferencji zabraknąć!

Z wyrazami szacunku,

Prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski
Prezes Zarządu
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Prof. dr hab. Hubert Izdebski
Kierownik
Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Wydział Prawa i Administracji UW

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates