oi alfa logo
wpia alfa
Forte

Prof. David F. Forte

Profesor prawa na Uniwersytecie Cleveland State. Zdobył stopnie naukowe w Harvard College, Uniwersytecie w Manchester, Uniwersytecie w Toronto i Uniwersytecie w Columbii. Był Głównym Doradcą Misji Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz doradcą Papieskiej Rady ds. Rodziny.

Calderon

Prof. José Miguel Serrano Ruiz-Calderon

Profesor Filozofii Prawa na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Członek organizacji zajmujących się zagadnieniami związanymi z ochroną życia ludzkiego, w tym Komisji Bioetycznej Hiszpanii, Krajowej Komisji ds. Wspomaganego Rozrodu, Komisji Kontrolującej przekazywanie i używanie ludzkich komórek i tkanek oraz Papieskiej Akademii Życia.

Stepkowski

Prof. Aleksander Stępkowski

Profesor w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UW. Prezes Instytutu Ordo Iuris. Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz relacjami, między filozofią i kulturą prawną.

Dr n. med. Konstanty Radziwiłł 

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej. Wykładowca w Katedrze Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W latach 2001 - 2010 był prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Obecnie piastuje stanowisko sekretarza Naczelnej Izby Lekarskiej. W latach 2010 - 2012 był także prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME). 

Cornides

Dr Jakob Cornides

Doktor prawa, pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w Komisji Europejskiej.

Puppinck

Dr Grégor Puppinck

Dyrektor European Centre for Law and Justice. Wykładowca na Wydziale Prawa w Alsace. Zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi wolności religijnej oraz dyskusjami politycznymi wewnątrz instytucji międzynarodowych, przede wszystkim przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Thunder

Dr David Thunder

Pracownik Instytutu Kultury i Społeczeństwa na Uniwersytecie Navarra. Jego badania dążą do odzyskania bardziej zintegrowanej i osobocentrycznej wizji życia społecznego w obliczu prób izolacji prawnej, ekonomicznej i politycznej aktywności, dokonywanych przez współczesnych myślicieli, od szerszych problemów i wartości które dotyczą osoby ludzkiej.

kmieciakb

Dr Błażej Kmieciak

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, bioetyk oraz pedagog specjalny. Absolwent studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki oraz kursów specjalizacyjnych w zakresie resocjalizacji, profilaktyki uzależnień oraz ochrony praw człowieka, pracownik Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu w Łodzi.

Dr Michał Skwarzyński

Doktor nauk prawnych o specjalności Prawa Człowieka. Adiunkt w Katedrze Praw Człowieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Adwokat, w ramach praktyki adwokackiej specjalizuje się w sprawach ochrony praw człowieka.

Kishka

Adw. Roger Kiska

Dyrektor Alliance Defending Freedom (Europa).

Nordstrom

Adw. Ruth Nordström

Specjalista z zakresu prawa karnego oraz praw człowieka. Prezes Scandinavian Human Rights Lawyers, zajmującej się promowaniem i ochroną praw człowieka, w tym w szczególności prawem do wolności religijnej oraz wolności sumienia w państwach Skandynawii oraz w całej Europie.

Saunders

Adw. William Saunders

Wicedyrektor do spraw prawnych w Americans United for Life. Absolwent prawa na Uniwersytecie Harvarda. Senior Fellow in Bioethics oraz Radca d.s. Praw Człowieka w Family Research Council.

Kwasniewski

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Adwokat. Wspólnik w Parchimowicz & Kwaśniewski Spółka Adwokacka. Zawodowo zainteresowany problematyką ochrony jednostek i inicjatyw obywatelskich (gospodarczych i społecznych) przed arbitralną interwencją aparatu Państwa naruszającą ich konstytucyjne prawa i wolności.

Adw. Waldemar Gujski

Od ponad 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy kadry menedżerskiej. Jest członkiem władz samorządu adwokackiego jak również wykładowcą w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

Danuta Branska www

Mgr farm. Danuta Brańska

Mgr farmacji, absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej. Przez ponad 10 lat pracowała w koncernie farmaceutycznym w dziale sprzedaży, potem w aptece otwartej, obecnie w aptece szpitalnej. Od 2009 członek Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates